Köpvillkor

Köpvillkor

Alla våra bilder säljs som Royaltyfria. Du kan använda bilden obegränsat antal gånger.

Alla bilder på OldStockPhotos är respektive fotografs egendom och skyddas enligt upphovsrättslagen, ( (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

Vid publicering av bild skall källa alltid anges: fotografens namn/oldstockphotos.com. Vid utebliven byline debiteras extra.

Bilder från OldStockPhotos.com får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan. När ni köpt en bild får den användas och vara åtkomlig för högst 10 personer i det företag eller organisation som köpt bilden.

Du som jobbar mot egna kunder köper bilden till din slutkund som sedan har användningsrätten.

Alla priser är exklusive 25% moms. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.

Kunden ansvarar för publicering av bilderna.

OldStockPhotos Bilder får inte användas av politiska partier och rörelser, religiösa samfund eller andra intressegrupper utan OldStockPhotos medgivande.

Du får heller inte använda OldStockPhotos bilder i någon form av kränkande sammanhang eller något annat sätt som strider mot svensk lag.

Du får inte använda OldStockPhotos bilder till ändamål som konkurrerar med OldStockPhotos.

OldStockPhotos kan inte göras ansvarig för fel som uppstår p.g.a. fel hos kundens hård/mjukvara.

OldStockPhotos förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta användaravtal utan föregående varsel.