Privacy Policy

Policy för hantering av personuppgifter

Policy hur vi behandlar personuppgifter samt information om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

RoslagsBild/Tommy Pettersson (orgnr. 530211-1157)

info@roslagsbild.se

Insamling av personuppgifter

För att kunna leverera våra tjänster behöver vi samla in och behandla personuppgifter. Vi behandlar enbart de uppgifter som behövs för att fullgöra vårt avtal med dig som kund.

Lagring av insamlade uppgifter

Vi skyddar insamlade uppgifter på ett säkert sätt. Ej relevanta uppgifter raderas löpande.

Externa leverantörer

För hantering av support och andra tekniska tjänster kan externa leverantörer få del av insamlade uppgifter.

Kunds insamling

Vi är inte ansvariga för personuppgifter som samlas in av kund och lagras i våra system. Det är kunden som samlar in uppgifterna som är personuppgiftsansvarig.

Kunds rättigheter

Du kan när som helst be oss ändra dina personuppgifter. Du kan begära registerutdrag för att se vilka personuppgifter vi har sparade i våra system. Du kan begära att dina personuppgifter som inte används raderas från våra system.